ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. ПОРЪЧКА

  III.ДОСТАВКА

  IV.ЦЕНА

  V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ\ КЛИЕНТА

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА\МАГАЗИНА

  VII.НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА СТОКИТЕ, РЕCLAМАЦИИ, ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

  VIII.ЛИЧНИ ДАННИ

  IX.ИЗМЕНЕНИЕ

  X.ЮРИСДИКЦИЯ

  XI.ДОСТАВКА

  XII.ПЛАЩАНЕ

  ПРИЛОЖЕНИЕ:

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

  Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.dubaidatesnutrition.bg

  Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.dubaidatesnutrition.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

  Уеб сайтът www.dubaidatesnutrition.bg е собственост на „Дубай Дейтс Нутришън ЕООД и Ко” КД. ( на немски DUBAI DATES NUTRITION GmbH & Co. KG)

  I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Този документ съдържа Общите условия, според които „Дубай Дейтс Нутришън ЕООД и Ко” КД, ЕИК: 205325957, седалище и адрес на управление: България, гр, Бургас, п.к. 8000,  ж.к. Славейков, бл. 42, вх. 7, ет. 6 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.dubaidatesnutrition.bg, наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ\ МАГАЗИН.

  Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.dubaidatesnutrition.bg, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ\КЛИЕНТ.

  Тези условия обвързват всички потребители\клиенти.

  С натискане на бутона “Съгласен съм с условията за ползване”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. (ако има такъв бутон)

  При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.dubaidatesnutrition.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

  Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.dubaidatesnutrition.bg,  IP адрес на потребител, както и друга информация.

  1. ПОРЪЧКА

  1.Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.dubaidatesnutrition.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са примерен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

  2.Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Дубай Дейтс Нутришън има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.dubaidatesnutrition.bg.

  3.С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е съобразена и защитена съгласно Общия Регламент за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратените от Вас лични данни се използват единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

  4.МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

  5.При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

  6.Клиентът може да заяви покупка чрез формата за поръчка, интегрирана в онлайн магазина на продавача. В този случай, клиентът, след поставянето на избраните стоки във виртуалната количка за пазаруване и след натискане на бутона “Поръчай”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила на договор. Клиентът получава потвърждение на поръчката си в срок от 24 часа от момента на заявяването ѝ, и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

  7.ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на сCLAдова наличност от заявената стока в рамките на работната седмица, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

  8.Договорният език е немски и испански, а плащанията се извършват в евро, на цени, които са с включен ДДС.

  III.ДОСТАВКА

  Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инициира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

  Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

  За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места във интегрирана на сайта форма за доставка.

  9.Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

  10.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат доCLAдвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

  При посочени неверени или сгрешени адрес, лице за контакти и/или телефон  при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

  Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

  10а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

  10б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстващата в направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

  11.Доставки до населени места извън Европейския съюз.

  Потребителите на електронния магазин, чийто адреси на доставка за в населени места извън Европейския съюз, заплащат допълнително всички мита, данъци и такси, дължими за съответните страни. Тези такси не са включени в цената за доставка и варират за различните страни. За точна информация, потърсете съответните агенции във Вашата страна.

  IV.ЦЕНА

  1. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
  1. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

  14.В случай, че стоките се изпращат извън територията на Европейския съюз, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Такива такси и разходи могат също така да бъдат начислени, ако доставката не е направена в страна извън Европейския съюз, но клиентът извърши плащането от страна извън Европейския съюз, във връзка с прехвърлянето на пари.

  V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ\ КЛИЕНТА

  1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на онлайн магазина.
  2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
  4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения на страницата на онлайн магазина начин.
  5. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

  15.Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора.

  Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

  • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владеете продукта;
  • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас, сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
   • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера), посочено от Вас, сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

  За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА.

  За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати недвусмислено съобщение относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

  В рамките на този срок можете да се откажете от своята поръчка поради каквато и да е причина – дори ако просто промените решението си.

  15.1.В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от търговеца), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

  15.2.ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

  15.3.ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по- рано.

  15.4.Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

  15.5.Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

  Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката.

  Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.
  Стоката следва да бъде върната в оригинална, ненарушена първична и вторична пакет, в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, без увреждания, без да е разпечатана, без да са нарушени нейните защитни елементи, защитни фолиа, маркировки и др.

  15.6.При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА\МАГАЗИНА.

  16.ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

  17.ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на  www.dubaidatesnutrition.bg

  18.ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.dubaidatesnutrition.bg

  19.ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за изправност, включително и техническа, всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на пакетта).

  20.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. МАГАЗИНЪТ

  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

  21.ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти независимо дали те са регистрирани.

  22.Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@dubaidatesnutrition.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ използва информацията, са съобразени с приложимото законодателство, добрите нрави, добрите търговски практики.

  23.ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не би могъл да предвиди и не е бил длъжен да предвиди, включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услугите, които са извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

  24.ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва, и други.

   

  VII. Несъответствия на стоките, реCLAмации, гаранционни срокове.

  Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера!
  25.
  При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

  26.В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите, МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

  27.При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

  28.При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

  1. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

   

  VIII.ЛИЧНИ ДАННИ

  30.Ние събираме информация от вас когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка, участвате се в организирани от нас конкурс, анкета или друго проучаване и/или се отписвате. Събраната информация включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер и/или номер на кредитна карта.

  31.Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

  Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана да:

  • Да отговорим на индивидуалните ви нужди
  • Да се свържем с вас чрез имейл / телефон
  • Да предоставим модифицирано реCLAмно съдържание
  • Да подобрим нашия уеб сайт
  • Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка
  • Да проведем конкурс, промоция, анкета или проучване

  Поверителност при извършване на електронна търговия

  Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга трета страна, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка.

  32.ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и CLAузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с приложимото законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  32а.ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

  1. С регистрацията си и извършането на заявката се счита, че клиентът дава изричното си съгласие за обработване и съхраняване на личните си данни от търговеца.

   

  1. ИЗМЕНЕНИЯ
  2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на потребителите да се запознаят с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

   

   

   

   

  1. ЮРИСДИКЦИЯ

  Тези общи условия, както и всички произтичащи или свързани с тях права и задължения, са подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. Всички спорове, породени от сключването на договор от разстояние (онлайн продажби) между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРБИТЕЛЯ или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на споразумение – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

  В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните и съгласно чл.181а и следващите от Закона за защита на потребителите, може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове  (АРС) като използвате следната електронна връзка към сайта на Комисия за защита на потребителите- https://kzp.bg/ или платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

   

   

  XI. ДОСТАВКА

  Продуктите, които поръчвате през МАГАЗИНА, се доставят от UPS.

  За да получите своите поръчки, моля, въвеждайте точен адрес за доставка, както и актуален телефон за връзка..

  Сроковете за доставка са:

  За ИСПАНИЯ: 2- 3 дни от получаването на Вашата поръчка *

  За ГЕРМАНИЯ: 4- 5 дни от получаването на Вашата поръчка *

  За Австрия: 4- 5 дни от получаването на Вашата поръчка *

  *Под “получаване” на поръчката Ви се разбира моментът, в който потвърдим поръчката ви, а не моментът, в който я направите.

  В случай, че обективни причини попречат на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да ви уведоми за това своевременно.

   

   

  ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА

  За ИСПАНИЯ: EUR 6,19*

  За ГЕРМАНИЯ: EUR10,05*

  За Австрия:EUR12,38*

  Опаковане на стоката- EUR1,90

  * Посочените цени важат за пратки с общо тегло от 1 кг до 5 кг. За пратки с по-голямо тегло ще Ви уведомим за цената на доставката при потвърждение на поръчката Ви по телефон или е- mail.

   

   

  XII.НАЧИНИ ЗА БЕЗОПАСНО РАЗПЛАЩАНЕ

  От гледна точка на сигурността на плащанията, които правите за своите поръчки в онлайн магазина, ние избрахме следните начини, по които да заплатите за избраните от вас продукти:
  1) По банков път – с превод на следната банкова сметка:

  Получател: „Дубай Дейтс Нутришън ЕООД и Ко” КД

  IBAN BG24RZBB91551009758776
  Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД- България
  BIC: RZBBBGSF

  За основание за плащане напишете номера на поръчката.

  Поръчаната стока ще бъде изпратена след отразяване на парите по нашата сметка.

  * Клиентът заплаща всички разходи и такси за извършване на паричния превод.

  3) PayPal

  4)Плащане с дебитна или кредитна карта

   

   

  Възстановяване на суми

  При необходимост от цялостно или частично възстановяване на суми на Потребителя от страна на МАГАЗИНА, те се извършват само по банкова или картова сметка на клиента. В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от търговеца), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

  Моля, посочвайте като основание за плащането номера на вашата поръчка.

   

  Моля, прочетете Условията за ползване на настоящия сайт за по- подробна информация относно условията за доставка и плащане.

  Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

  До …………………………………………………………………………………………………………………………………

  /името на търговеца/

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  /адрес, ЕИК/

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… /описание на продукта/

  Стоката е поръчана на ………………………………………….

  Стоката е получена на …………………………………………..

  /посочва се датата на получаване от потребителя/

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………/Име на потребителя/

   

  Гр./с……………………………………………………………. …………………………………………………….

  /Адрес на потребителя/

   

  ……………………….                                                                             ………………………………

  /Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

  Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

  14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

  В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка

0
Твоята количка